Een Kruisweg van 15 staties*
door kunstenaar Gerard de Bruyne byBranderhorst.

Woensdag 17 april t/m dinsdag 23 april


Aan de vooravond van ‘The Passion’ in Dordrecht opent byBranderhorst. een expositie met werk van kunstenaar Gerard de Bruyne die in 15 pakkende, verstilde prenten de kruisweg vastlegde.
Piet van Veldhuizen, predikant van pastoraal Centrum ‘De Ark’ in Hendrik Ido Ambacht, zal op 17 april om 16:30 het openingsverhaal spreken.

Op Donderdag 18 april komt The Passion 2019 naar Dordrecht. Dit jaarlijkse muzikale paasevenement dat live wordt uitgezonden op televisie, vertelt het verhaal over het leven en sterven van Jezus.

De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat bekend als de Kruisweg. Deze Kruisweg vormt het sluitstuk van de passie: het lijden van Jezus, die met zijn dood de hele mensheid van haar zonden verlost. Net ter dood veroordeeld droeg hij zelf het kruis waaraan hij op Golgotha zou sterven. Deze laatste (lijdens)weg liep vanaf het gerechtsgebouw, de plaats van de veroordeling door Pontius Pilatus, tot op de heuvel Golgotha waar Jezus gekruisigd en begraven werd.

Gerard de Bruyne legde deze Kruisweg vast in 15 prenten, 15 staties.
In deze 15 staties is het lijdensverhaal van Christus verworden tot een sobere kruisweg; leeg, eenvoudig, verstild en ontdaan van alle franje en spektakel. Een uitnodiging om zelf even stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen rond deze lijdensweg.

Dominee Piet van Veldhuizen, predikant van pastoraal Centrum ‘De Ark’ in Hendrik Ido Ambacht, zal op 17 april om 16:30 in zijn voor velen herkenbare en inspirerende stijl de expositie officieel openen.

Na de opening worden bezoekers uitgenodigd tot het gezamenlijk nuttigen van wijn en brood.

 

*Het woord statie stamt af van het Latijnse woord statio, “ik sta”, en verwijst naar een plek waar stil werd gestaan.